návrh interiéru 

PŘED ZAHÁJENÍM SPOLUPRÁCE

Ráda se s Vámi setkám na nezávazné osobní schůzce, kde si popovídáme o řešeném interiéru. Probereme, jaké jsou Vaše představy, a jak může spolupráce dále probíhat. Následně vytvořím cenovou nabídku, jejímž odsouhlasením začíná naše společná cesta. Cenovou nabídku vytvářím vždy individuálně, orientační ceník však naleznete zde.

1

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

Samotnému navrhování předchází příprava podkladů, která spočívá v návštěvě řešeného místa, zaměření prostor a pořízení fotografií. Uvítám poskytnutí stávající dokumentace - v případě, že existuje.

2

INTERIÉROVÁ STUDIE

Interiérová studie spočívá ve vypracování konceptu a následném odsouhlasení cílových představ s klientem. Výstupem interiérové studie je půdorys se základními rozměry, vizualizace a zjednodušené 3D náhledy.

3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU

Tato dokumentace slouží jako podklad pro realizaci. Jejím předmětem je rozkreslení nábytku na míru tak, aby jej truhlář mohl nacenit a následně vyrobit. Součástí dokumentace je také soupis prvků, které se budou nakupovat, nejčastěji se jedná o svítidla a sedací nábytek. 

4

SPOLUPRÁCE PŘI RALIZACI

Doporučím vám osvědčené dodavatele a společně s vámi navštívím jejich vzorkovny a vyberu konkrétní výrobky. Budu asistovat při zadání realizace a při jejím následném provádění.

5