návrh stavby

PŘED ZAHÁJENÍM SPOLUPRÁCE

Spolupráce začíná odsouhlasením cenové nabídky na projekt. Cenovou nabídku vytvářím vždy individuálně podle složitosti konkrétní zakázky. 

1

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

Samotnému navrhování předchází příprava podkladů, která spočívá v návštěvě řešeného místa a obstarání mapových podkladů.

2

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Architektonická studie určuje urbanistickou a architektonickou koncepci, tedy základní tvarové, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení. Architektonickou studii je možné využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi. Výstupem architektonické studie jsou jednoduché výkresy a vizualizace.

3

SPOLUPRÁCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ DOKUMENTACE

Pomohu Vám zajistit dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci.

4